Umowa majątkowa małżeńska

Jak dowiedzieli się Państwo w tym wpisie (link) w Polsce mamy generalnie dwa rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych: ustawowy, który powstaje się z mocy prawa oraz umowny. Jest jeszcze trzeci – przymusowy, ale jest on nadzwyczajny i ustanawiany przez sąd tylko w wyjątkowych przypadkach. Umowny ustrój majątkowy, jak sama nazwa wskazuje, jest wynikiem umowy (umowa majątkowa małżeńska), która może wspólność ustawową: rozszerzać, ograniczać, ustanawiać rozdzielność albo rozdzielność z wyrównaniem dorobków.

Czy umowa majątkowa małżeńska jest popularna w obrocie?

Jest i zyskuje na popularności, co uważamy w pewien sposób za znak czasów. Najczęściej potrzeba rozszerzenia wspólność majątkowej pojawia się w następujących sytuacjach:

Para zamierza wstąpić w związek małżeński. Oboje świetnie zarabiają i niebawem planują rozpocząć budowę wspólnego domu, w którym założą rodzinę. Dom powstanie, powiedzmy, na nieruchomości należącej do przyszłej żony. Pojawia się problem, bowiem art. 48 Kodeksu cywilnego stanowi, iż z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. Art. 33 ust. 1 pkt 1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż do majątku osobistego należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej.

Oznacza to, że nieruchomość, która była własnością żony przed wstąpieniem w związek małżeński, pozostanie jej wyłączną własnością również po ślubie. Przepisy prawa cywilnego powodują natomiast, że przyszły mąż nie może być współwłaścicielem domu posadowionego na gruncie, którego właścicielem jest żona.

Takie okoliczności często komplikują plany. Czasami na taką sytuację nie zgadzają się sami małżonkowie. Czasami banki nie są skore do udzielania kredytów.

Można temu zaradzić

Można jednak temu zaradzić zawierając umowę majątkową małżeńską. Najlepiej zrobić to jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński. Dlaczego jest to korzystniejsze dowiesz się z tego artykułu (link).

Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem. Profesjonaliści ocenią kwestie prawne (np. czy rozszerzenie wspólności jest w Państwa przypadku możliwe) i zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie.

Jeżeli chcesz zadbać do dobro Twojej rodziny, powierz je naszym specjalistom.

Kategoria:

Skontaktuj się