Odpowiedzialność małżonka członka zarządu za zobowiązania podatkowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) uważana jest za maksymalnie bezpieczną, gdyż w razie kłopotów odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty kapitału zakładowego, którego wartość minimalna to tylko 5.000,00 złotych. Niestety członkowie zarządów, a także ich małżonkowie podchodzą do tego zbyt pewnie.

Podstawowym i często bagatelizowanym faktem jest, iż członek zarządu może ponieść odpowiedzialność za długi spółki. Jest to odpowiedzialność solidarna tzn. każdy z członków zarządu odpowiada w takim samym stopniu i jeżeli sam spłaci dług może żądać „zawrotu” części spłaconego długu od pozostałych członków zarządu. Odpowiedzialności mogą uniknąć, jeżeli w odpowiednim czasie wystąpią z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki.

Ale, ten wpis dotyczy sytuacji, kiedy stosownego wniosku nie złożono i odpowiedzialność jest już pewna. Pojawiają się wtedy pytania, czy windykacja komornicza może objąć tylko majątek osobisty członka zarządu?

Niestety nie. Co więcej jest pewna różnica, w zależności od tego, czy jest to zobowiązanie cywilnoprawne np. niezapłacone faktury, czy są to zobowiązania podatkowe.

W przypadku zobowiązań podatkowych, kluczowe są dwie zasady zapisane wprost w ordynacji podatkowej:

  • Art. 116 § 1 Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością […] odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu […]
  • Art. 26 Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.
  • Art. 29 § 1 W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Cały proces opiszemy dla Państwa w innym poście. Jednak to co jest kluczowe wynika wprost z przepisów – odpowiedzialność członka zarządu obejmuje nie tylko jego majątek osobisty, ale także majątek wspólny np. wybudowany po ślubie dom czy mieszkania na wynajem.

Podsumowując, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rzeczywiście jest bezpieczniejszą formą niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Nie jest jednak wystarczającym zabezpieczeniem, które może zostać uzupełnione ochroną w postaci rozdzielności majątkowej. Pozorna pewność pozostawania członkiem zarządu może uśpić czujność i zagrozić całej rodzinie. Można temu zapobiec.

Kluczowe jest zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej (intercyzy) ustanawiającej rozdzielność majątkową. Dzięki temu, nie powstanie majątek wspólny, a jedynie dwa majątki osobiste.

Dzięki tego rodzaju rozwiązaniu, nawet w przypadku niepowodzenia w biznesie przyszłość i majątek rodziny pozostają bezpieczne.

Jeżeli już jesteś członkiem zarządu, dopiero planujesz działalność w tej formie, albo planuje to Twój małżonek skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoją sytuację i zaproponujemy rozwiązanie, które da pewność, że nawet kiedy biznes zwolni, sytuacja Twoja i Twoich Bliskich pozostanie stabilna.

Kategoria:

Skontaktuj się