Intercyza małżeńska

Intercyza małżeńska, czy po prostu intercyza to nazwy potoczne określające majątkową umowę małżeńską (jak działa taka umowa dowiesz się pod tym linkiem). Jest to umowa, w której przyszli małżonkowie uzgadniają relacje majątkowe. Intercyzę małżeńską zwykle utożsamia się z rozdzielnością majątkową, dlaczego? Przepisy prawa rodzinnego w Polsce stanowią, iż po ślubie małżonkowie związani zostają wspólnotą majątkową, która działa w następujący sposób. Majątek zgromadzony przez małżonków przed ślubem pozostaje ich majątkiem osobistym. Natomiast majątek nabyty po jego zawarciu staje się majątkiem wspólnym i podlega podziałowi w razie rozwodu.

Czy intercyza małżeńska to czarny scenariusz?

Nie oznacza to wcale, że zawierając związek małżeński należy myśleć o jego zakończeniu, powód popularności intercyzy jest zdecydowanie inny.

Majątek wspólny małżonków powstaje m.in. z wynagrodzeń, dochodów majątku wspólnego, a także dochodów z majątku osobistego każdego z małżonków (art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przyjrzyjmy się zatem następującemu kazusowi:

Pewna para wstępuje w związek małżeński. Jedna z połówek zgromadziła już spory majątek, posiada kilka mieszkań na wynajem i dobrze zarabia, wykonując zawód wiążący się z niewielkim ryzykiem. Druga połówka pracuje od niedawna, nie ma majątku, ale świetnie zarabia wykonując prestiżowy i obarczony dużym ryzykiem zawód. Bez rozdzielności majątkowej będą budować wspólny majątek ze środków pochodzących z wypłat, zysków z wynajmu w stosunku 50:50. Zgodnie z art. 43 § 1 KRiO udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Idąc dalej art. 52 § 1a KRiO pozwala na ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej na żądanie wierzyciela jednego z małżonków. Pod warunkiem, że uprawdopodobni on, iż zaspokojenie przysługującej mu wierzytelności wymaga podziału majątku.

Prowadzi to do sytuacji, w której za „wypadek przy pracy” jednego z małżonków odpowiedzialność może ponieść także drugi z nich, ponieważ uszczuplony zostanie majątek, który nie doznałby uszczerbku, gdyby małżonkowie zawarli intercyzę małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową.

Zatem jak widzisz, intercyza małżeńska jest narzędziem prawnym, który pozwala chronić nie tylko majątek, ale naszym zdaniem także relacje – przyszli małżonkowie od początku znają zasady budowania wspólnej przyszłości.

Jeżeli chcesz zabezpieczyć przyszłość Twojej rodziny, skontaktuj się z nami.

Kategoria:

Skontaktuj się